MİSYON & DEĞERLERİMİZ

SASAM Danışmanlık, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin iktisadi işletmesidir. Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bağımsız bir düşünce kuruluşudur. SASAM, resmi olarak dernek statüsünde olup Dernek Tüzüğümüze pdf halinde buradan ulaşılabilir.

SASAM’ın misyonu; Dernek Tüzüğünde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inançtan insanı bir araya getirmek,

b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak,

c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak,

ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek

SASAM, Dernek Tüzüğünde yer alan yukarıdaki misyonun gerçekleştirilmesi amacıyla bürokrasinin çeşitli kademelerinde, akademide veya özel sektörde görev yapan idealist ve gönüllü kadrolarca kurulmuştur. (Kadromuz için tıklayınız)

SASAM Danışmanlık’ın misyonunu ise; SASAM’ın yukarıda zikredilen misyonunun hiçbir siyasi, ideolojik ve benzeri yapıya bağımlı olmadan objektif ve bağımsız bir şekilde hayata geçirilebilmesi için finansman temin edilmesidir. SASAM’ın faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan finansman, SASAM kadrosunda yer alan ve  Türkiye’nin önde gelen kamu kurumları ile üniversitelerinde görev yapan uzman kadrosunun verecekleri danışmanlık, araştırma, eğitim ve organizasyon hizmetleri ile temin edilmektedir.

DEĞER VE İLKELERİMİZ:

 • Dürüstlük
 • Güvenilirlik
 • Şeffaflık
 • Tarafsızlık
 • Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk
 • Yenilikçilik
 • Kalite Odaklılık
 • Liyakat
 • Objektif Bakış Açısı
 • Her Görüşe Eşit Mesafede Olma
 • Ekip Çalışması
 • Ahlaki ve Etik Değerlere Riayet
 • Müşteri Memnuniyeti