BELEDİYELERİN SEÇİMLERE HAZIRLIK STRATEJİSİ PROJESİ

SASAM Danışnanlık, il ve ilçe belediyelerine yönelik “Siyasi Eğilimler ve Memnuniyet Analizi & Seçimlere Yönelik Strateji Belirleme Projesi” gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında TÜİK ve Yüksek Seçim Kurulu veri sistemleri üzerinden ilçe-mahalle ölçekli seçim dönemlerine ilişkin geçmiş 15 yılın (2002-2017) verileri derlenerek analiz edilecek, gelecek beş yıla ilişkin öngörülerde bulunulacaktır. Siyasi analizlerde yerel ve genel seçim sonuçları mahalle ve sandık bazında seçim dönemleri üzerinden grafiklere dökülecek; sosyo-demografik değişkenler bu grafikler eşliğinde yorumlanacaktır.

Bunlara ilave olarak sahada yapılacak anket çalışması sonrasında iki adet ayrı rapor hazırlanacak; birinci rapor “Belediye Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti ve Vatandaş Hizmet Beklentilerini” içerecek, İkinci raporda ise “X İli/İlçesi’nin il/ilçe geneli ve mahalleler özelinde siyasi analizi” yapılacaktır. Bu kapsamda Araştırmadan aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir:

1- X İLİ/İlçe BELEDİYESİ HİZMETLERİNDEN VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ VE VATANDAŞ HİZMET BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI RAPORU

 • Belediye Hizmetlerinden Vatandaş Genel Hizmet Memnuniyeti
 • En başarılı / başarısız bulunan Belediye Hizmetleri
 • Her bir hizmet alanında mahalleler özelinde vatandaşların Belediye Hizmetlerini ne derece yeterli bulduklarının belirlenmesi
 • Vatandaş Belediye Hizmetleri Memnuniyet Düzeyinin; seçmenlerin siyasi parti tercihleri, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, kır/kent, meslek, kültürel-siyasi kimlik tanımlamaları gibi anlamlı sonuç veren demografik değişkenler temelinde analizi
 • Vatandaş Belediye Etkileşimi / Belediyeye erişim ve memnuniyet / Belediye Personel tutumlarından ve fiziki şartlardan memnuniyet
 • İlçe ve Mahalle Ölçeğinde Hizmet Beklentileri
 • Hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ve iyileştirmeye yönelik açık alanların belirlenmesi ve öneriler
 • Vatandaş nezdinde X İli/İlçesi Belediyesi algısı – imajı
 • İl/İlçe geneli ve mahalle özelinde X İli/İlçesi Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşları sosyo – ekonomik ve kültürel profilinin analizi

2- X İLİ/İLÇESİ SİYASİ – SOSYAL TOPLUMSAL YAPI DEĞİŞİM EĞİLİM ANALİZİ

 • İlçenin Mevcut Siyasi Durumunun Analizi

-İlçe Belediye Başkanlığı Seçimlerine yönelik seçmenlerin oylarının siyasi partiler arasında güncel dağılımı.

-Seçmenlerin siyasi partilere oy verme tercihlerinin cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, kır/kent, meslek, kültürel-siyasi kimlik tanımlamaları gibi anlamlı sonuç veren demografik değişkenler temelinde analizi.

 • 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ile seçmenlerin bugünkü siyasi parti tercihleri arasındaki değişimin analiz edilmesi, partiler arası seçmen geçirgenliğinin yorumlanması
 • Belediye Başkanının SWOT Analizi

-Mevcut İlçe Belediye Başkanlarının vatandaş algısında durumunun belirlenmesi ve vatandaşların destek eğilimlerinin siyasi parti tercihleri, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, kır/kent, meslek, kültürel-siyasi kimlik tanımlamaları gibi anlamlı sonuç veren demografik değişkenler temelinde analizi.

-Mevcut İlçe Belediye Başkanının mahalleler düzeyinde tanınırlık ve algısı, vatandaşların destek eğilimi

 • X Partisinin (aday olunacak siyasi partinin) SWOT Analizi
 • X Partisinin (aday olunacak siyasi partinin) ve rakip partilerin vatandaş algısında durumunun belirlenmesi ve vatandaşların destek eğilimlerinin her bir ilçe temelinde siyasi parti tercihleri, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, kır/kent, meslek, kültürel-siyasi kimlik tanımlamaları gibi anlamlı sonuç veren demografik değişkenler temelinde analizi.
 • Potansiyel Parti Dışı ve Parti İçi Rakip Adaylar ve Yerel Siyasi Aktörlerin Analizi
 • Vatandaş gündeminde öne çıkan yerel siyasi aktörlerin seçmenlerin siyasi parti tercihleri, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, kır/kent, meslek, kültürel-siyasi kimlik tanımlamaları gibi anlamlı sonuç veren demografik değişkenler temelinde analizi.
 • İlçe ve Mahalle /Semt Temelli Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Mevcut Durum ve Yapı Değişim Analizleri
 • Mahallelerin alan araştırması bulguları dışında çözülmesi gereken nokta – kişi – aile odaklı hizmet ve sosyal sorunları; bu sorunların çözüm yöntemleri, aciliyet düzeyleri; politik geri dönüş kapasitesi
 • Mahallelerde Parti, Belediye ve Başkanın Algı /İmajı
 • İlçe ve Mahalle Odaklı Kamuoyu İletişim / PR Temelli Stratejik Eylem ve Söylem Planlaması – Öneriler
 • İlçe Yerel Medya Analizi ve Görünürlük / Farkındalık Stratejileri
 • Sonuç odaklı noktasal Proje ve Strateji Önerileri
 • İlçe Belediye Başkanının 2019 Yerel Seçimlerine yönelik kampanya eylem planına altlık oluşturacak stratejik veri ve öneriler

Proje hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İrtibat Tel: 0505 452 5830  – 0312 433 7417

E-mail: consulting@sahipkiran.org