ULUSAL VE ULUSLARARASI HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA HİZMETİ

SASAM Danışmanlık, tüm ulusal ve uluslararası kurumlarca sağlanan hibe programlarına yönelik proje hazırlama hizmeti vermektedir. Proje hazırlama konusunda çok tecrübeli bir ekibe sahip olan SASAM Danışmanlıkça farklı kurumlara sunulan pek çok proje, hibe almaya hak kazanmıştır.

Proje danışmanlık hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İrtibat Tel: 0505 452 5830  – 0312 433 7417

E-posta: consulting@sahipkiran.org

BELEDİYELERİN SEÇİMLERE HAZIRLIK STRATEJİSİ PROJESİ

SASAM Danışnanlık, il ve ilçe belediyelerine yönelik “Siyasi Eğilimler ve Memnuniyet Analizi & Seçimlere Yönelik Strateji Belirleme Projesi” gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında TÜİK ve Yüksek Seçim Kurulu veri sistemleri üzerinden ilçe-mahalle ölçekli seçim dönemlerine ilişkin geçmiş 15 yılın (2002-2017) verileri derlenerek analiz edilecek, gelecek beş yıla ilişkin öngörülerde bulunulacaktır. Siyasi analizlerde yerel ve genel seçim sonuçları mahalle ve sandık bazında seçim dönemleri üzerinden grafiklere dökülecek; sosyo-demografik değişkenler bu grafikler eşliğinde yorumlanacaktır.

Bunlara ilave olarak sahada yapılacak anket çalışması sonrasında iki adet ayrı rapor hazırlanacak; birinci rapor “Belediye Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti ve Vatandaş Hizmet Beklentilerini” içerecek, İkinci raporda ise “X İli/İlçesi’nin il/ilçe geneli ve mahalleler özelinde siyasi analizi” yapılacaktır. Bu kapsamda Araştırmadan aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir:

1- X İLİ/İlçe BELEDİYESİ HİZMETLERİNDEN VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ VE VATANDAŞ HİZMET BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI RAPORU

 • Belediye Hizmetlerinden Vatandaş Genel Hizmet Memnuniyeti
 • En başarılı / başarısız bulunan Belediye Hizmetleri
 • Her bir hizmet alanında mahalleler özelinde vatandaşların Belediye Hizmetlerini ne derece yeterli bulduklarının belirlenmesi
 • Vatandaş Belediye Hizmetleri Memnuniyet Düzeyinin; seçmenlerin siyasi parti tercihleri, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, kır/kent, meslek, kültürel-siyasi kimlik tanımlamaları gibi anlamlı sonuç veren demografik değişkenler temelinde analizi
 • Vatandaş Belediye Etkileşimi / Belediyeye erişim ve memnuniyet / Belediye Personel tutumlarından ve fiziki şartlardan memnuniyet
 • İlçe ve Mahalle Ölçeğinde Hizmet Beklentileri
 • Hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ve iyileştirmeye yönelik açık alanların belirlenmesi ve öneriler
 • Vatandaş nezdinde X İli/İlçesi Belediyesi algısı – imajı
 • İl/İlçe geneli ve mahalle özelinde X İli/İlçesi Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşları sosyo – ekonomik ve kültürel profilinin analizi

2- X İLİ/İLÇESİ SİYASİ – SOSYAL TOPLUMSAL YAPI DEĞİŞİM EĞİLİM ANALİZİ

 • İlçenin Mevcut Siyasi Durumunun Analizi

-İlçe Belediye Başkanlığı Seçimlerine yönelik seçmenlerin oylarının siyasi partiler arasında güncel dağılımı.

-Seçmenlerin siyasi partilere oy verme tercihlerinin cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, kır/kent, meslek, kültürel-siyasi kimlik tanımlamaları gibi anlamlı sonuç veren demografik değişkenler temelinde analizi.

 • 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ile seçmenlerin bugünkü siyasi parti tercihleri arasındaki değişimin analiz edilmesi, partiler arası seçmen geçirgenliğinin yorumlanması
 • Belediye Başkanının SWOT Analizi

-Mevcut İlçe Belediye Başkanlarının vatandaş algısında durumunun belirlenmesi ve vatandaşların destek eğilimlerinin siyasi parti tercihleri, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, kır/kent, meslek, kültürel-siyasi kimlik tanımlamaları gibi anlamlı sonuç veren demografik değişkenler temelinde analizi.

-Mevcut İlçe Belediye Başkanının mahalleler düzeyinde tanınırlık ve algısı, vatandaşların destek eğilimi

 • X Partisinin (aday olunacak siyasi partinin) SWOT Analizi
 • X Partisinin (aday olunacak siyasi partinin) ve rakip partilerin vatandaş algısında durumunun belirlenmesi ve vatandaşların destek eğilimlerinin her bir ilçe temelinde siyasi parti tercihleri, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, kır/kent, meslek, kültürel-siyasi kimlik tanımlamaları gibi anlamlı sonuç veren demografik değişkenler temelinde analizi.
 • Potansiyel Parti Dışı ve Parti İçi Rakip Adaylar ve Yerel Siyasi Aktörlerin Analizi
 • Vatandaş gündeminde öne çıkan yerel siyasi aktörlerin seçmenlerin siyasi parti tercihleri, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, kır/kent, meslek, kültürel-siyasi kimlik tanımlamaları gibi anlamlı sonuç veren demografik değişkenler temelinde analizi.
 • İlçe ve Mahalle /Semt Temelli Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Mevcut Durum ve Yapı Değişim Analizleri
 • Mahallelerin alan araştırması bulguları dışında çözülmesi gereken nokta – kişi – aile odaklı hizmet ve sosyal sorunları; bu sorunların çözüm yöntemleri, aciliyet düzeyleri; politik geri dönüş kapasitesi
 • Mahallelerde Parti, Belediye ve Başkanın Algı /İmajı
 • İlçe ve Mahalle Odaklı Kamuoyu İletişim / PR Temelli Stratejik Eylem ve Söylem Planlaması – Öneriler
 • İlçe Yerel Medya Analizi ve Görünürlük / Farkındalık Stratejileri
 • Sonuç odaklı noktasal Proje ve Strateji Önerileri
 • İlçe Belediye Başkanının 2019 Yerel Seçimlerine yönelik kampanya eylem planına altlık oluşturacak stratejik veri ve öneriler

Proje hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İrtibat Tel: 0505 452 5830  – 0312 433 7417

E-mail: consulting@sahipkiran.org